Zelfvertrouwen bij kinderen

Zelfvertrouwen klinkt zo mooi, maar is vaak zoiets moeilijks als het er niet is. Een gebrek aan zelfvertrouwen staat een plezierige jeugd maar al te vaak in de weg. Verschillende ervaringen kunnen leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, waaronder leerproblemen, een adoptie achtergrond en pesten. Door een continue vergelijking met andere kinderen en een gevoel van anders zijn, wordt het lastig om dit zelfvertrouwen te doorbreken met enkel bemoedigende woorden. Steeds zal het kind bevestigt zien waarover het onzeker is.

Daarom is het belangrijk dat het kind leert om ‘vertrouwd’ te raken met de unieke kanten van zichzelf. Als een kind zich bijvoorbeeld moeilijk kan concentreren op taken in de klas en snel afgeleid raakt, dan hangt daar vaak een grote innerlijke rijkdom mee samen waarin fantasie, creativiteit en een associatief denkvermogen volop aanwezig zijn. Het niet kunnen concentreren is daarmee niet alleen iets waarin het zich in negatieve zin onderscheid van de kinderen om hem/haar heen, maar ook in positieve zin.

Vanuit BrainSpa kijken we naar de unieke kwaliteiten van het kind en stemmen daarop af. Dat biedt het vertrekpunt om samen met het kind te kijken naar wat er voor nodig is om het zelfvertrouwen te verbeteren. En ja… dat begint dat met een vertrouwd raken met jezelf.

*Vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Brainspa of maak een afspraak voor een analyse.

Thema's

Contact

  • BrainSpa Zutphen
  • Waterstraat 5
  • 7201 HM Zutphen
  • The Netherlands
  • +31 (0) 575 541060
  • info@brainspa.nl

Inschrijven nieuwsbrief