Psycho-educatie

Psycho-educatie wordt ingezet om het zelfvertrouwen van het kind te vergroten door meer inzicht te geven in hoe denken, voelen en gedrag op elkaar inwerken.

Door kinderen bijvoorbeeld meer inzicht te geven in hoe concentratie werkt, wat het verschil is tussen een wakkere focus en een meer ontspannen focus, snappen ze ook beter hoe ze aandachtsprocessen zelf kunnen sturen. Dit is een grote stap naar een groter zelfbewustzijn en meer grip op het eigen functioneren.

Door psycho-educatie te geven aan kinderen met betrekking tot concentratie, ontspanning, omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens, met stress of ander kind specifieke situaties, ontstaat er ruimte…..ruimte tussen de ervaring en zien wat er gebeurt. Dat creëert ook ruimte voor het oefenen van technieken, ander gedrag en is het begin van verandering en ontwikkeling.

Psycho-educatie wordt ook ingezet in de contacten met ouders. Door ouders meer inzicht te geven in hoe het denken, voelen en gedrag bij hun kind werkt, ontstaat er begrip; begrip voor het kind en meer grip op hoe het mogelijk is om als ouder het kind te begeleiden en ondersteunen in de te nemen stappen. De ouders worden op deze wijze meegenomen in het proces wat het kind doormaakt. Dat heeft een positieve impact op het contact tussen ouders en het kind, en zorgt er ook voor dat het geleerde een bedding thuis krijgt.

Thema's

Contact

  • BrainSpa Zutphen
  • Waterstraat 5
  • 7201 HM Zutphen
  • The Netherlands
  • +31 (0) 575 541060
  • info@brainspa.nl

Inschrijven nieuwsbrief